Srečanje na SAZU, 2018

Predavanja na temo Slovenski jezik v gibanju

 • Slika 1: Pred stavbo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, © Niko Ottowitz

  Pred stavbo Slovenske akademije znanosti in umetnosti, © Niko Ottowitz

 • Slika 2: V stopnišču Slovenske akademije znanosti in umetnosti, © Niko Ottowitz

  V stopnišču Slovenske akademije znanosti in umetnosti, © Niko Ottowitz

 • Slika 3: Zvezek o srečanju, © Nadja Senoner

  Zvezek o srečanju, © Nadja Senoner

 • Slika 4: Poglobljeni v branje zvezka o srečanju, © Nadja Senoner

  Poglobljeni v branje zvezka o srečanju, © Nadja Senoner

 • Slika 5: Radovedno pričakujoči prvo predavanje, © Niko Ottowitz

  Radovedno pričakujoči prvo predavanje, © Niko Ottowitz

 • Slika 6: Predsednik dr. Tadej Bajd pri pozdravnem nagovoru v svečani dvorani, © Nadja Senoner

  Predsednik dr. Tadej Bajd pri pozdravnem nagovoru v svečani dvorani, © Nadja Senoner

 • Slika 7: Roll-up, © Nadja Senoner

  Roll-up, © Nadja Senoner

V četrtek, 15. marca 2018, na evropski dan znanosti za mlade, smo se tri dijakinje in dijak s profersorjema mag. Nadjo Senoner in dr. Nikom Ottowitzem na povabilo dr. Tadeja Bajda, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in dr. Edvarda Kobala, direktorja Slovenske znanstvene fundacije, odpravili na pot na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) v Ljubljano, kjer nas je čakala vrsta zanimivih predavanj v sklopu 2. letnega srečanja članov SAZU z mladimi. Tema srečanja, na katero so bili vabljeni po štirje dijaki desetih slovenskih gimnazij – med temi desetimi tudi mi –, je bil Slovenski jezik v gibanju.

Seznanili so nas z izvorom slovenskih besed oz. z etimologijo, ki jo je s pomočjo »matematične formule« predstavil prof. dr. Marko Snoj, član SAZU. Dobro nam je ostalo v spominu tudi predavanje izr. prof. dr. Jožice Škofic, dialektologinje, ki nam je na podlagi zemljevidov, ki kažejo območja, kjer se govorijo določene narečne besede, iz znanstvenega vidika razložila slovenska narečja. Ugajalo nam je, ko smo tu ali tam slišali besedo iz našega narečja. Na srečanju sta spregovorila tudi izr. prof. dr. Kozma Ahačič o zgodovini slovenskega jezika in prof. dr. Marko Jesenšek o imenitnosti slovenskega knjižnega jezika.

Zaključek dneva je bil rezerviran za predstavitev slovenskega portala Fran, ki je najbolj obširni jezikovni portal nasploh. Predstavila sta ga dr. Domen Krvina in Duša Race z ZRC SAZU. Ko bomo pri pisanju naslednjega šolskega spisa v dvomih glede zapisa ali pomena kake besede ali besedne zveze (frazem), si bomo znali pomagati s Franom. Od zdaj naprej torej ne bomo več »guglali« temveč »franali«, kot so nam povedali.

Skupina udeležencev: Eva in Eva, 6.a, Daniel, 6.b in Nina, 7.a

Koordinacija: Nadja Senoner

LINKWEB
LINKWEB
LINKWEB