Ekskurzija Kugyjevega 8.A-razreda

Trst in Koper

  • Slika 1: Z deželnim poslancem Igorjem Gabrovcem v parlamentu FJK

    Z deželnim poslancem Igorjem Gabrovcem v parlamentu FJK

Od 7. do 9. 10. 2013 je bil 8.A-razred Slovenske gimnazije na ekskurziji, ki je bila namenjena  spoznavanju Trsta in Kopra in njunega kulturno-zgodovinskega ozadja. Prva postaja je bila kraška hiša v Repnu, sledil pa je vodeni ogled mesta Trst in njegovih znamenitosti.

 V torek so bili dijakinje in dijaki povabljeni v deželni svet Furlanije-Julijske krajine in na obisk slovenskega oddelka RAI. Po parlamentu je vodil deželni svetnik Igor Gabrovec, ki je bil leta 2008 izvoljen na listi Slovenske skupnosti in 2013 potrjen z zelo visokim številom preferenčnih glasov (skoraj 1.800 na Tržaškem). 13. 5. 2013 pa je bil izvoljen za podpredsednika Deželnega sveta. Trst in čas druge svetovne vojne je bil v središču pri ogledu Rižarne, koncentracijskega taborišča Trsta; žalostno razpoloženje, ki je prevladovalo ob vodstvu,  je še dodatno podkrepilo slabo vreme na dan obiska.

V Kopru je dr.  Jadranka Cergol pokazala dijakinjam in dijakom dvojezičnost v mestu in univerzo v Kopru, kjer dela kot asistentka klasične filologije – s spremljevalnima profesorjema Olgo Gallob in Francem Krištofom pa je obujala spomine na svoje poučevanje latinščine na Slovenski gimnaziji (2002-04). Zaključni del ekskurzije je bil ogled Luke Koper.

dijakinje in dijaki 8.A