Slovenščina na WhatsApp-u, 2016

Dijaki 4.c-razreda najuspešnejši pri pilotnem projektu Volbankove ustanove

 • Slika 1: Zmagovalni 4.c-razred, © Veronika Kušej

  Zmagovalni 4.c-razred, © Veronika Kušej

 • Slika 2: Pri slovesni razglasitvi zmagovalca 29. 1. 2016 v šolski avli, © Veronika Kušej

  Pri slovesni razglasitvi zmagovalca 29. 1. 2016 v šolski avli, © Veronika Kušej

 • Slika 3: Skupine na WhatsApp-u, © Veronika Kušej

  Skupine na WhatsApp-u, © Veronika Kušej

Od ponedeljka, 18. januarja 2016, do petka, 22. januarja 2016, je potekal pilotni projekt Volbankove ustanove, pri katerem je sodelovalo vseh 16 razredov nižje stopnje na Slovenski gimnaziji. Iniciatorji projekta želijo s projektom spodbujati vsakodnevno komunikacijo med mladimi v slovenskem jeziku.

Vsak razred je na aplikaciji WhatsApp ustanovil svojo skupino, cilj za vse sodelujoče skupine pa je bil najdaljši neprekinjeni pogovor v slovenščini. Čim je kdo prekršil pravila komunikacije, se je začelo štetje sporočil spet od nič.

Pravila so bila:

 • Stavki morajo biti v slovenščini ali v slovenskem narečju
 • Kratice niso dovoljene
 • Komunikacija velja le, če iz razreda sodeluje najmanj 12–15 oseb
 • Stavek mora imeti več kot 3 besede
 • Časovna omejitev: ponedeljek, 18. januar, 14. ura – petek, 22. januar, 15. ura

Pilotni projekt je bil med dijaki zelo dobro sprejet. Vsaka od šestnajstih skupin je napisala od 3.000 do 4.000 sporočil, v celoti je bilo napisanih 37.921 sporočil. Najzgodejše poročilo je bilo poslano ob 5.48 uri, najkasnejše pa ob 22.43 uri.

"V skupinah so se pogovarjali predvsem o hrani, domačih nalogah, šolskem vsakdanu in o prostem času," je povedala Veronika Kušej, ki je koordinirala projekt.

Glavno nagrado, 200 € za razredno blagajno, je prejel 4.c-razred, ki je v svoji WhatsApp-skupini uspel napisati 863 zaporednih stavkov v slovenščini upoštevajoč vsa pravila. Nagrajen je bil tudi 2.c-razred, ki je bil najuspešnejši med 1. in 2. razredi (427 stavkov).
Slavnostna podelitev nagrad je bila v petek, 29. januarja 2016, v avli Slovenske gimnazije.

Nadja Schellander

Koordinacija: Veronika Kušej, Promlad - Volbankova ustanova