Dejavnosti SLOG

Projekti, projektni tedni v šoli in tujini (jezikovni, naravoslovni, športni ...), ekskurzije, praktične vaje, stiki in izmenjave s partnerskimi šolami, medpredmetno učenje, e-učenje jezikovna asistenca, jezikovna kopel in imerzija, portfelji, bralna vzgoja, uporaba računalnikov in interneta, standardi in evalvacija pouka, mediacija in vrstniška mediacija ...

Dosežki

Dosežki

Natečaji, prvenstva, odlikovanja ...

Jeziki

Jeziki

Učenje jezikov podpirajo razni jezikovni projekti (ekskurzije, jezikovni tedni).

Partnerske šole

Partnerske šole

Šolska partnerstva kot razširitev (nad-)regionalne izobraževalne ponudbe

Šport

Šport

Smučarski tečaji, športni teden, športni projekti, zdrava prehrana, preprečevanje odvisnosti itd.

Verouk

Verouk

Zgodovinsko-veroučne ekskurzije, projekti, akcije, ...

Prireditve

Prireditve

Maturantski ples, šolska akademija ...

Učitelji

Učitelji

Izobraževanja, predavanja, publikacije, ekskurzije ...