Informacije za starše

Aktualno

Aktualno

Informacije o terminih in prireditvah, ki so zanimivi za starše

Kontakti

Kontakti

Kontaktne osebe v Združenju staršev Infos in zastopniki staršev v razredih, za Kugyjeve razrede in za razrede s težiščem informatike