Kolofon

ZG/ZRG za Slovence

Prof. Janežič Platz / Janežičev trg 1,
9020 Klagenfurt / Celovec

Tel: +43 (0)463 333 53
Faks: +43 (0)463 333 53 20
bg-klu-slow@bildung-ktn.gv.at

Vodja šole:
mag. Zalka Kuchling

Spletna stran ZG/ZRG za Slovence poroča o šoli in o izobraževalni ponudbi te ustanove. Za pravilnost in popolnost informacij, ki jih najdete na spletni strani, ne prevzemamo odgovornosti.

ZG/ZRG za Slovence omogoča preko spletnih povezav tudi dostop do drugih spletnih informacij. Opozarjamo na to, da je za vsebino in oblikovanje teh spletnih strani izključno odgovoren njihov ponudnik. Šola ne prevzema odgovornosti za take ponudnike in njihove informacije.

Vsebina teh strani je avtorskopravno zaščitena. Vse vsebine služijo osebni informaciji. Vsaka nadaljnja uporaba, predvsem nalaganje v datoteke, objavljanje, razmnoževanje in vsaka oblika v trgovske namene ter posredovanje tretjim - tudi v delih ali predelani obliki - brez dovoljenja ZG/ZRG za Slovence ni dovoljena.