Delavnica kreativnega pisanja v francoščini

  • Slika 1: Pisanje francoskih besedil

    Pisanje francoskih besedil

Le plaisir d'écrire – atelier d'écriture

Abdelylah Lahmar, pisatelj, profesor francoščine iz Maroka, je oblikoval z dijakinjami in dijaki izbirnega obveznega predmeta francoščine delavnico pisanja po v frankofonem svetu znani metodi OULIPO  (ouvroir de littérature potentielle). Po natančnih navodilih so pisali svoja francoska besedila, se polagoma vživeli v  besedno ustvarjanje v tujem jeziku in mimogrede tudi bliže spoznali pisateljevo kulturo v njegovi domovini Maroku.

Delavnica kreativnega pisanja po metodi OULIPO

Vodja delavnice je hkrati animator, ki razloži navodilo, zakoliči pravila vsake vaje in po potrebi tudi pomaga pri izražanju. Ker pisanje v tujem jeziku niso mačje solze, je treba tudi popraviti slovnične in pravopisne napake, ki motijo razumevanje besedila. Kljub temu se dijakinje in dijaki igrivo lotijo dela, producirajo francoske tekste v novi situaciji, ki se močno razlikuje od rednega pouka. Lipograme, tautograme, abecedna besedila, besedila z anaforičnim stavkom "Je me souviens…", argumentativne tekste…vse so preizkusili, si ozavestili meje svojega znanja, hkrati zboljšali jezikovno znanje, predvsem pa doživeli francoščino in svet frankofonije v živo, saj jim je pisatelj tudi predstavil svojo kulturo, zasidrano v severnoafriškem Maroku.

prof. Andreja Zikulnig