• Zalka Kuchling

 • Maria Chiara Audino

  • mag.
  • italijanščina - naravna govorka (KUGY-program)
  • aud@bgslo.at, kratica: AUD
 • Katharina Brickmann

 • Lydia Burchhardt

 • Tanja Čertov

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, biologija
  • cer@bgslo.at, kratica: CER
 • Nadja David

  • prof. mmag. dr.
  • predmeti: angleščina, slovenščina, kemija
  • koordinatorka razvoja kvalitete (sqa)
  • predsednica šolske delovne skupnosti za angleščino 
  • dav@bgslo.at, kratica: DAV
 • Michaela Dobnig-Prasenc

  • prof. mag.
  • predmeta: italijanščina, slovenščina
  • dob@bgslo.at, kratica: DOB
 • Hedwig Figoutz

  • prof. mag.
  • predmeta: zemljepis, gibanje in šport
  • odbornica Odbora šolske skupnosti
  • fig@bgslo.at, kratica: FIG
 • Kristjan Fotivec

  • prof. mag.
  • predmeta: matematika, fizika
  • fot@bgslo.at, kratica: FOT
 • Zala Furlan

  • jezikovna asistentka za slovenščino
 • Olga Gallob

  • prof. mag.
  • predmeta: italijanščina, francoščina
  • vodja projektnega tima Kugyjevih razredov
  • predsednica šolske delovne skupnosti za italijanščino
  • gol@bgslo.at, kratica: GOL
 • Adnan Gobeljic

 • Miha Golavčnik

 • Aloisia Gomez

  • prof. mag. 
  • predmeta: zemljepis, španščina
  • goa@bgslo.at, kratica: GOA
 • Dunja Germ

 • Štefan Hribar

  • prof. mag.
  • predmeta: gibanje in šport, matematika
  • shr@bgslo.at, kratica: SHR
 • Marjan Inzko

  hišnik

 • Barbara Janota

  • mag.
  • predmeta: biologija, matematika
  • jat@bgslo.at, kratica: JAT
 • Richard Jernej

  • prof. mag.
  • predmeta: psihologija/filozofija, zgodovina, komunikacija/mediacija/kreativnost
  • namestnik vodje šole
  • jer@bgslo.at, kratica: JER
 • Monika Kelih

  • prof. mag. dr.
  • predmeta: nemščina, slovenščina
  • kel@bgslo.at, kratica: KEL
 • Irina Kert

  • prof. mag.
  • predmeta: biologija, gibanje in šport
  • koordinatorka projekta SLAVIT (erasmus+)
  • ker@bgslo.at, kratica: KER
 • Tatjana Koncilia

  • prof. mag. dr.
  • predmeta: angleščina, italijanščina
  • vodja šolske knjižnice
  • kon@bgslo.at, kratica: KON
 • Marko Krznar

  hišnik

 • Magdalena Kulnik

  • prof. mag.
  • predmeti: matematika, zemljepis, gibanje in šport
  • predsednica personalnega zastopstva
  • kum@bgslo.at, kratica: KUM
 • Sandra Lampichler

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, glasbena vzgoja 
  • zbor
  • las@bgslo.at, kratica: LAS
 • Maria Maddalena Lilli

  • dott.
  • italijanščina - naravna govorka (Kugy razred)
  • lmm@bgslo.at, kratica: LMM
 • Erik Lorenz

  • prof. mag.
  • predmeta: biologija, fizika, kemija
  • lor@bgslo.at, kratica: LOR
 • Olivia Ložar-Olbort

  • prof. mag.
  • predmeta: ruščina, nemščina
  • loz@bgslo.at, kratica: LOZ
 • Katja Male

  tajnica

 • Ivana Marušić

  • prof. mag. 
  • predmeta: zgodovina, nemščina
  • mav@bgslo.at, kratica: MAV
 • Maria Mletschnig

  • prof. mag.
  • predmeti: slovenščina, zgodovina, uvajanje v predznanstveno nalogo
  • sodelavka na Zveznem inštitutu za proučevanje in razvoj šolstva BIFIE - delovna skupina za novo maturo v učnem jeziku (slovenščina)
  • mle@bgslo.at, kratica: MLE
 • Jožef Novak

  • prof. mag.
  • predmeta: matematika, zgodovina
  • vodja popoldanske oskrbe
  • nov@bgslo.at, kratica: NOV
 • Monika Novak-Sabotnik

 • Angelika Ogris

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, verouk (kat.)
  • predsednica šolske delovne skupnosti za slovenščino
  • ogr@bgslo.at, kratica: OGR, OGC
 • Diana Olip-Lipusch

  tajnica

 • Niko Ottowitz

  • prof. mag. dr.
  • predmeti: matematika, fizika, opisna geometrija, (kemija)
  • predsednik šolske delovne skupnosti za naravoslovne predmete
  • koordinator razvoja kvalitete/srednji menedžment (sqa)
  • odbornik Odbora šolske skupnosti
  • šolska založba VEDI
  • ott@bgslo.at, kratica: OTT
 • Majda Pintar

  • prof. mag.
  • predmeta: latinščina, grščina
  • pma@bgslo.at, kratica: PMA
 • Nikoline Poljski

  • prof. mag.
  • predmeta: angleščina, nemščina
  • koordinatorka UNESCO
  • pon@bgslo.at, kratica: PON
 • Stanko Polzer

  • prof. mag.
  • predmeta: glasbena vzgoja
  • zbor
  • pol@bgslo.at, kratica: POL
 • Mirjam Pressl

  • prof. mag.
  • predmeta: matematika, psihologija/filozofija
  • pre@bgslo.at, kratica: PRE
 • Sonja Prohinig

  • prof. mag.
  • predmeta: angleščina, ruščina
  • pro@bgslo.at, kratica: PRO
 • Laura Rinaldi

  • mag. dr.  
  • italijanščina - naravna govorka 
  • predmeta: nemščina, angleščina 
  • rin@bgslo.at, kratica: RIN
 • Lucas Roger

  • asistent za francoščino 
 • Ingrid Romano

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, angleščina
  • rom@bgslo.at, kratica: ROM
 • Hanzej Rosenzopf

  • prof. mag.
  • predmet: verouk (kat.)
  • predsednik šolske delovne skupnosti za verouk
  • ros@bgslo.at, kratica: ROS
 • Adriano Sabotto

  • asistent za italijanščino v Kugyjevih razredih
  • kratica: SAB
 • Kristijan Sadnikar

  • prof. mag.
  • predmet: likovna vzgoja
  • pooblaščenec za protipožarno varnost
  • kustos za avdiovizualne pripomočke
  • sad@bgslo.at, kratica: SAD
 • Miriam Salbrechter

  • prof. mag., BA MA
  • predmeta: angleščina, zgodovina 
  • smi@bgslo.at, kratica: SMI
 • Cristina Santoro-Sienčnik

  • prof. mmag.
  • predmeti: italijanščina, nemščina, angleščina
  • koordinatorka razvoja kvalitete (sqa)
  • san@bgslo.at, kratica: SAN
  • v sobotnem letu
 • Aleksandra Schlapper

  • dr.
  • šolska zdravnica
 • Sonja Schlapper

  • prof. mag.
  • predmeta: nemščina, ruščina
  • predsednica šolske delovne skupnosti za nemščino
  • sla@bgslo.at, kratica: SLA
 • Julia Schuster-Smrečnik

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, ruščine
  • predsednica šolske delovne skupnosti za ruščino
  • članica personalnega zastopstva
  • sch@bgslo.at, kratica: SCH
 • Nadja Senoner

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, nemščina
  • snd@bgslo.at, kratica: SND
 • Leopold Smolej

  • prof. strokovni učitelj
  • predmeti: matematika, fizika, informatika
  • smo@bgslo.at, kratica: SMO
 • Marcell Smolej

  • prof. mag.
  • predmeti: gibanje in šport, zemljepis, projektni menedžment, informatika
  • referent dežele Koroške za šolsko košarko
  • odbornik Odbora šolske skupnosti
  • sma@bgslo.at, kratica: SMA
 • Janko Johann Smrečnik

  • prof. mag.
  • predmeti: psihologija/filozofija, gibanje in šport, projektni menedžment
  • referent za šolski varnostni menedežment
  • predsednik šolske delovne skupnosti za gibanje in šport
  • sme@bgslo.at, kratica: SME
 • Simone Steharnig

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, nemščina
  • ste@bgslo.at, kratica: STE
 • Andrea Sturm

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, hrvaščina
  • sta@bgslo.at, kratica: STA
 • Andreja Škof

  • prof. mag. 
  • predmeta: matematika, zemljepis
  • sko@bgslo.at, kratica: SKO
 • Franc Topolovec

  • prof. mag.
  • predmeti: matematika, zgodovina, informatika
  • administrator
  • referent za šah na Koroškem
  • top@bgslo.at, kratica: TOP
 • Matej Trampusch-Novak

  • prof. mag.
  • predmeti: slovenščina, italijanščina, informatika
  • predsednik šolske delovne skupnosti za informatiko
  • trp@bgslo.at, kratica: TRP
 • Christian Urak

  • prof. mag.
  • predmeti: fizika, verouk
  • kustos za šolske učbenike 
  • ura@bgslo.at, kratica: URA
 • Anja Valentinitsch-Harrich

  • prof. mag.
  • predmeta: biologija, slovenščina
  • vodja šolske delovne skupnosti za biologijo
  • val@bgslo.at, kratica: VAL
 • Roman Verdel

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, glasbena vzgoja
  • ver@bgslo.at, kratica: VER
 • Tadeja Vinko-Smrtnik

  • prof. mag.
  • predmeta: kemija, slovenščina
  • urednica šolske spletne strani
  • vodja šolske delovne skupnosti za kemijo 
  • vit@bgslo.at, kratica: VIT
 • Snežana Višnjić

  • prof. akademska slikarka
  • predmeta: likovna vzgoja, tekstilna vzgoja
  • vis@bgslo.at, kratica: VIS
 • Tanja Voggenberger

  • prof. mag.
  • predmeta: gibanje in šport, slovenščina 
  • vog@bgslo.at, kratica: VOG
 • Magdalena Weber

  • prof. mag.
  • predmeta: slovenščina, italijanščina
  • web@bgslo.at, kratica: WEB
 • Anna Elisabeth Wrienz

  • prof. mag
  • predmeta: nemščina, zgodovina
  • wri@bgslo.at, kratica: WRI
 • Vera Wutti Incko

  • prof. mag. dr. 
  • predmeti: nemščina, angleščina, komunikacija/mediacija/kreativnost
  • wut@bgslo.at, kratica: WUT