Jahrgang 1974/1975 (8.B)

jahrgang-1974-1975b

Od leve na desno sedijo: dr. Janez Polanc, prof. Anton Malle, prof. Hema Cesnovar, ravnatelj dr. Pavle Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, prof. Marija Spieler, prof. Milan Kupper, dr. Anton Wutte, prof. Jože Wakounig, dr. Stanko Cegovnik.

V drugi vrsti stojijo: Hobel, prof. Franc David, Primosch, Zippusch, Kolter, Kušej, Urank, Urban, Wieser, Millonig Peter, Writz. 

V tretji vrsti stojijo: Mohar, Olip, Millonig Janez, Stern, Scheinig, Domej, Smrečnik, Šimenc, Ottowiiz, Kreutz.

JPG1 MB