Jahrgang 1964/1965

jahrgang-1964-1965

Absolventi Zvezne gimnazije in realne gimnazije za Slovence v Celovcu leta 1965.
V šolskem letu 1957/58 (ob ustanovitvi Slovenske gimnazije) 1. razred.

SPREDAJ (profesorji):
prof. Stanko Čegovnik, prof. Milan Kupper, prof. Anton Wutte, prof. Janez Oswald, prof. Štefan Močilnik, prof. Slavka Hronek, strok. nadzornik Valentin Inzko, ravnatelj Jožko Tischler, prof. Anica Petek, prof. Pavle Zablatnik, prof. Reginald Vospernik, prof. Marija Spieler, prof. France Czigan

ZADAJ (maturanti):
Grilc Matevž, Gröblacher Ernest, Hafner Katarina, Hartmann Zvonimir, Jelen Štefan, Kassl Alexander, Kovačič Jožko, Metschina Gregor, Mak Friedrich, Mischitz Marija, Mikl Jože, Müller Josef, Pernjak Paul, Ogris Tomaž, Sima Marjanca, Wernig Maria, Pisjak Neži, Urank Janko, Tolmaier Janko, Zwitter Ivica, Srienc Jože, Warasch Filip

(Na sliki manjka: Ropač Veronika)

JPG1 MB