Jahrgang 1978/1979 (8.A)

jahrgang-1978-1979-8.a

Od leve na desno sedijo: prof. dr. Polanc, prof. dr. Cegovnik, prof. Cesnovar, prof. Kovačič, predsednik izpitne komisije dr. Inzko, ravnatelj dr. Vospernik, prof. Sereinig, prof. Močilnik, prof. dr. Feinig, prof. Feichter.

V srednji vrsti stojijo: Sadjak, Wakounig, Fantur, Lampichler, Tschertou, Krušic, Perč, Hribernik, Sadnikar, prof. dr. Zwitter-Tehovnik.

V zadnji vrsti stojijo: prof. Oraže, Ferk, Domej, Kolter, Hobel, prof. Zwitter-Tehovnik.

JPG2 MB