Jahrgang 2006/2007 (8.B)

jahrgang-2006-2007-8.b

Z leve: v prvi vrsti: mag. Janez Zwitter - Tehovnik, mag. Štefan Pinter, mag. Mihaela Prasenc, ravn. dr. Miha Vrbinc, strokovni nadzornik dr. Teodor Domej, razr. mag. Mirko Oraže, dr. Monika Kelih, strok. uč. Leopold Smolej, mag. Vera Wutti - Incko;

V drugi vrsti: mag. Martin Urbajs, Marion Picey, Yang Jun Qu, Magdalena Jenšac, Danijela

Mišić, Sabine Morak, Nadja Kramer, Anna Maria Aichwalder, Wanda Leben, mag. Roman Verdel;

V tretji vrsti: dr. Niko Ottowitz, Kristjana Zeichen, Manuel Oraže, Pia Vrezner, Neža Rupnik Bilič, Lena Wutti, Nina Pajk;

V četrti vrsti: Grega Kejžar, Niko Wakounig, Dominik Jäger, Jakob Jesenko, Florijan Logar, Martin Kupper, Anže Falak

JPG6 MB