Jahrgang 2006/2007 (8.A)

jahrgang-2006-2007-8.a

Z leve: v prvi vrsti: mag. Mirko Oraže, mag. Štefan Pinter, mag. Christina Santoro - Sienčnik, ravn. dr. Miha Vrbinc, strokovni nadzornik dr. Teodor Domej, razr. dr. Niko Ottowitz, mag. Vera Wutti - Incko, strok. uč. Leopold Smolej, dr. Monika Kelih;

V drugi vrsti: Lucija Wakounig, Vanessa Ogris, Sara Ogris, Katja Mlinar, Katarina Miksche, Christina Gasser, Anja Boštjančič, Maruška Strah, Ana Dejanović, mag. Roman Verdel;

V tretji vrsti: mag. Franc Krištof, Maja Zdouc, Anita Florjančič, Katja Auprich, Nadja Lampichler, Anja Branz, Timna Weber, Milena Merkač;

V detrti vrsti: Sarah Lausegger, Ema Ciglič, Niko Jelen, Jamil De Dominicis, Alessio Sgarro, Matei Kos, Jan Pisani, Livio Autischer

JPG7 MB