Jahrgang 2004/2005 (8.B)

jahrgang-2004-2005-8.b

Razrednik prof. Martin Urbajs

Z leve v prvi vrsti stojijo: prof. Andreja Zikulnig, prof. Cilka Gutovnik-Broman, Marko Preč, Kristijan Miksche, Laura Merkač, razrednik prof. Martin Urbais, ravnateli dr. Miha Vrbinc. Julia Pitschek. Daniela Bricman, Katarina Fera, Daniel Nedved, prof. Snežana Višnić, dr. Niko Ottowitz

V drugi vrsti stojijo: mag. Sonja Prohinig, mag. Hanzej Rosenzopf, prof. Štefan Pinter, Gregor Jesenko, Stefan Feinig, Pavel Schellander, mag. Rihard Jernei, Andrej Olip, Ciril Rozman, Kristijan Strmenik prof. Janez Zwitter-Tehovnik, prof. Roman Vouk

JPG3 MB