Jahrgang 1991/1992 (8.B)

jahrgang-1991-1992-8.b

Z leve na desno sedijo: prof. Wakounig, dr. Ottowitz, prof. Laußegger, nadzornik dr. Feinig, ravnatelj dr. Vospernik, prof. Kampuš, glš. uč. Krištof, prof. dr. Zwitter Tehovnik;
​z leve na desno stojijo: Ebner, Artač, prof. Pinter, Steharnig, Kumer, Kapun, Cesnovar, Kropiunik, Gasser, Šlemic, Seher, Singer, Malle A., Kernjak, Noe, Kassl, Sturm, Sticker, Stornik, Einspieler J., Malle T., Einspieler M., mag. Mletschnig, mag. Wuttej, prof. Malle.

JPG2 MB