Jahrgang 1970/1971 (8.A)

jahrgang-1970-1971-8.a

Od leve na desno v 1. vrsti sedijo: Jože Wakounig, ga. Hronek, ravnatelj dr. Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, Močilnik, ga. Ješe, Franc Inzko, dr. Vospernik. 

V drugi vrsti stojijo: Malle, Valentinitsch, Brežjak, Jaklitsch, Merkač, Sima, Buchwald, Sturm, Žmaucer, Perne, Prutej, Kulmesch, Riegelnik, Olip, Wakounig Marija, Laußegger, Hobel, Wakounig Bernard.

JPG1 MB