Jahrgang 1985/1986 (8.B)

letnik-1985-1986-8.b

Z leve na desno stojijo: mag. Urban Popotnig, mag. Janez Zwitter — Tehovnik, Jože Kropiunik, Stanislava Pasterk, Ernest Blajs, Sonja Kert, Klemen Debevec, Tatjana Tolmaier, Roman Županc, Eduard Trampusch, Jožica Hribernik, Marko Kušej, Tanja Kavčič, prof. Franc David, Lidija Grilc, Werner Novak, Špela Mlakar, Johannes Jenšac, Majda Kernjak, Sigfried Dobnik, Barbara Jop, Karl Thaler, Veronika Poderschnig, Valentin Pavlič, Olga Strugi, Kristijana Grilc, Martin Obiltschnig, Janko Smrečnik, Ciril Hudl, Alek-sander Černut, mag. Roman Vouk; z leve na desno sedijo: mag. Ivan Olip, prof. dr. Maria Spieler, razredničarka prof. mag. Cilka Gutovnik — Broman, dv. sv. Valentin lnzko, ravnatelj dr. Reginald Vospernik, prof. mag. Ivana Kampuš, prof. mag. Štefan Pinter, mag. Sonja Kramer — Sienčnik, prof. mag. Jože Wakounig.

JPG2 MB