Jahrgang 2012/2013 (8.B)

jahrgang-2012-2013-8.b

Z leve v prvi vrsti: mag. Rihard Jernej, razrednik mag. Erik Lorenz, ravnatelj dr. Miha Vrbinc, Ana Popotnig, Silvana Gotthardt, Eva Maria Stuck, mag. Kristijan Sadnikar; v drugi vrsti: mag. Magda Errenst, mag. Andreja Zikulnig, mag. Roman Vouk, Christian Igerc, Felizian Ibounig, Darja Kušej, mag. Magdalena Kulnik, Roman Cvelf, strok. uč. Leopold Smolej, Samo Stern; v tretji vrsti: mag. Janko Smrečnik, mag. Martin Urbajs, dr. Niko Ottowitz, dr. Monika Kelih, mag. Simone Steharnig, Marcella Slugovc-Sternad, Niko Boštjančič, Andi Smrtnik, Luka Hribar, Mario Šimunović; zadaj: Jakob Stadler, Lan Sticker, Miha Filipič, Simon Pasterk, Jona Ogorevc, Ruslan Buntischew, Patrick Golger, Jan Vouk

JPG3 MB