Jahrgang 1978/1979 (8.B)

jahrgang-1978-1979-8.b

Od leve na desno sedijo: prof. dr. Polanc, prof. dr. Cegovnik, prof. Cesnovar, prof. Močilnik, predsednik izpitne komisije dr. Inzko, ravnatelj dr. Vospernik, prof. Sereinig, prof. dr. Zwitter-Tehovnik, prof. Oraže, prof. Kovačič.

V srednji vrsti stojijo: Wernig, prof. Wakounig, Einspieler, Pörtsch, Kelich, Živkovič, Verdel Helena, Breznik, Vrbinc, Tischler, Fera, Gasser.

V zadnji vrsti stojijo: Vavti, Wutte, Haderlap, Verdel Irena, Lesjak, Velik, Sommeregger, Klinar, prof. Kupper.

JPG1 MB