Jahrgang 2008/2009 (8.B)

jahrgang-2008-2009-8.b

Z leve v prvi vrsti: dr. Niko Ottowitz, Kristina Müller, Mirijam Urak, Izidor Čertov, Tanja Schellander, Ana Stefaner, Dorian Krištof, Jure Lazar, Ana Ferk, razrednik mag. Rihard Jernej, ravnatelj dr. Miha Vrbinc:

V drugi vrsti: mag. Štefan Pinter, mag. Marica Flödl, Miha Pack, Georg Mehringer, Paul Preisig, Niko Mečina, David Opetnik, Bianca Blajs, Dominik Dlopst, mag. Mihaela Dobnig - Prasenc, mag. Mirjam Kap;

V tretji vrsti: mag. Stanko Polzer, mag. Hanzej Rosenzopf, strok. uč. Leopold Smolej, Tomaž Močilnik, Marko Toljić, Maruša Grobelnik, Janko Sima, Damir Fazlič, mag. Mirko Oraže, mag. Martin Urbajs

JPG3 MB