Jahrgang 2001/2002 (8.B)

jahrgang-2001-2002-8.b

Z leve sedijo: mag. Zalka Kuchling, dr. Niko Ottowitz, mag. Olga Gallob, razredničarka prof. Magda Errenst, nadzornik dr. Teodor Domej, prof. Jožko Kovačič, prof. dr. Dana Zwitter-Tehovnik, mag. Ingrid Romano

2. vrsta: prof. Roman Vouk, Andreja Trap, Marko Roblek, Marija Kremser, Ingo Muri, Marija Wastl, Nadja Merkač, Matej Krevs, Lea Lugarič, Boris Vavti, Barbara Boštjančič, Andrej Smrečnik, prof. Pepca Olip, prof. Cilka Gutovnik-Broman, mag. Kristijan Sadnikar, prof. Martin Urbajs

3. vrsta: prof. Franc Krištof, David Ottowitz, Edin Nuhanović, Marcel Smolej, Mirko Malle, Jože Jeraj, Uroš Pančur, Mario Mlinar, Niko Kumer

JPG3 MB