Jahrgang 2003/2004 (8.A)

jahrgang-2003-2004-8.a

Iz leve proti desni spredaj čepijo: Jurij Rausch, Paul Zwitter, Roman Einspieler, Danijel Wutti, Gregor Wakounig, Martin Oraže

V drugi vrsti stojijo: Dorine Kikel, mag. Kristijan Sadnikar, prof. Martin Urbajs, mag. dr. Niko Ottowitz, prof. Maja Millonig-Kupper, prov. vodja mag. dr. Miha Vrbinc, razrednik mag. Roman Verdel, strok. nadz. dr. Teodor Domej, Marjeta Schwarz, prof. Danica Sereinig, prof. Štefan Pinter, prof. Marica Mletschnig, Bianca Kraus

V tretji vrsti stojijo: mag. Hanzej Rosenzopf, Barbara Schlimun, Andreja Igerc, Irena Lopinsky, Gabriele Steharnig, Tanja Lesjak, Lisa Rasinger, Monika Olip, Simona Roblek, Mira Berchtold

V zadnji vrsti stojijo: prof. Mirko Oraže, mag. Richard Jernej, prof. Roman Vouk, mag. Harald Kuchler, prof. Franc Krištof

JPG5 MB