Socialno učenje 1. del, 3A, 2015

Sprejemanje drugačnosti

  • Slika 1: Predstavitev plakata "Vsak je drugačen", © Angelika Ogris

    Predstavitev plakata "Vsak je drugačen", © Angelika Ogris

  • Slika 2: Skupinska slika 3.a-razreda pri projektu, © Angelika Ogris

    Skupinska slika 3.a-razreda pri projektu, © Angelika Ogris

3. A-razred ima  v  šolskem letu 2015/2016 projekt socialnega učenja s težiščem drugačnosti.

V četrtek, 12. 11. 2015, so dijaki/-inje  3. A-razreda imeli 1. del projekta.

Uvodoma smo prebrali članek »Vsak je drugačen«, iz katerega smo zvedeli, da se vsi ljudje razlikujemo po videzu kot tudi po značaju. Za dobro medsebojno razumevanje pa je pomembno, da ne sodimo prehitro, da premislimo, preden kaj rečemo, da upoštevamo druge in smo obzirni do njih.
Pogovarjali smo se o drugačnosti med nami pa tudi o drugačnosti med nami in begunci oziroma inozemci nasploh.

V članku »O drugačnosti in strpnosti« smo spoznali usodo deklice, ki je prišla iz Srbije. Imela je srbsko ime in priimek in bila temnejše polti. Vrstniki so jo pogosto dražili zaradi njene drugačnosti. Ko pa so jo bolje spoznali, so jo sprejeli in ugotovili, da zna biti zelo dobra prijateljica. Vmes pa je doživela tudi težke trenutke.

Zvedeli smo, da je zelo pomembno samospoštovanje in zaupanje vase, kajti vsak človek ima tudi dobre lastnosti. Strpnost pa je temelj vsakega odnosa, odnosov v družini, med prijatelji in med ljudmi nasploh. Pri tem ne smemo pozabiti, da je pravica do drugačnosti ena temeljnih človekovih pravic. Zato se moramo truditi, da toleriramo ljudi druge zunanjosti, ljudi, ki govorijo drug jezik, imajo druge navade, drug način življenja, ki drugače razmišljajo in verujejo.

Prebrali smo tudi pesem Borisa A. Novaka »Pravice otrok«, v kateri pravi, da sta otrok bele in otrok črne polti sicer »čisto drugačna« , sta pa »oba enako lačna« in da je naš svet čudovit prav zaradi tega, ker je poln razlik.

V resnični zgodbi »Rad bi šel domov« smo se seznanili z usodo begunskega fanta Jacoba iz Sudana, ki je zaradi spopadov sam pobegnil od doma in doživel veliko hudega, preden je prispel v kamp v Etiopiji.

V drugem delu dopoldneva se nam je pridružila še asistentka slovenščine, gospa Melita Račev. Pokazala nam je nekaj zanimivih posnetkov o beguncih. Slišali smo, da veliko beguncev prihaja iz Sirije, kjer že dolgo časa divja državljanska vojna, torej razmere ljudi prisilijo, da bežijo iz domovine. Podajo pa se na zelo naporno in nevarno pot, saj na begu mnogi zbolijo, številni pa celo umrejo.

V zadnjem delu dopoldneva smo igrali igro »Iskanje«, v kateri so dijaki spoznali mnoge težave, s katerimi se srečujejo iskalci azila. Z igro »Izstopanje« sem hotela mladim posredovati zavest o neenakih možnostih v družbi in razumevanje posledic zaradi pripadanja določeni družbeni manjšini ali skupnosti.

Cilj in namen tega projekta je, da bi mladina pozitivno sprejemala drugačne ljudi, jih skušala razumeti in tudi sočustvovati z njimi.

Dijaki so z velikim zanimanjem sodelovali, zato so ob koncu dopoldneva dobili tudi majhen prigrizek.

Marija Malle

Koordinacija: Marija Malle