Solidarnost z Afriko

  • Slika 1: Začetna prireditev solidarnostne akcije za Etiopijo

    Začetna prireditev solidarnostne akcije za Etiopijo

  • Slika 2: Prof. Jože Andolšek med mladimi v Etiopiji

    Prof. Jože Andolšek med mladimi v Etiopiji

  • Slika 3: Impresija sončnega zatona v Etiopiji

    Impresija sončnega zatona v Etiopiji

Pred dvanajstimi leti je prof. Jože Andolšek, ki vodi na Slovenski gimnaziji referat za dežele v razvoju, začel z dijakinjami in dijaki projekt „Topel obrok za otroke v Etiopiji“. Socialno učenje ima namreč v našem izobraževalnem delu pomembno mesto. Dvojni cilj, ki smo si ga postavili, je: pozorni smo na socialne potrebe dijakinj in dijakov na naši šoli; dijakinje in dijaki opazijo tudi potrebe svojih vrstnikov v domovih za sirote v Etiopiji. Prof. Andolšek odpotuje vsako leto v Etiopijo s skupino prostovoljcev, študentov medicine in s filmskim podjetjem ARTIS, ki dokumentira življenje otrok in mladih v tej peti najrevnejši deželi sveta. Tako je bilo posnetih že več krajših dokumentarnih filmov. Z njimi želimo informirati mlade v Avstriji in Sloveniji o neznosnem položaju otrok v Etiopiji ter jih hkrati spodbuditi k solidarnosti in aktivnemu vključevanju v reševanje vsakdanjih stisk. Letošnja akcija se je začela 3. 10. 2013 s prireditvijo v gimnazijski avli: To je bila priložnost, da bi lajšali trpljenje otrok, ki ne morejo izživeti otroštva, ker so lačni, žejni, ki ne znajo pisati in brati in mnogi so tudi bolni. Prisrčna hvala vsem darovalkam in darovalcem!