"Dijaki za dijaka", 2017

Dobrodelni koncert v sklopu večera staršev

 • Slika 1: Šolski zbor in ansambel višje stopnje, © Nadja Senoner

  Šolski zbor in ansambel višje stopnje, © Nadja Senoner

 • Slika 2: Vokalna skupina Tambula, © Nadja Senoner

  Vokalna skupina Tambula, © Nadja Senoner

 • Slika 3: Duo Klara in Adrian Kuchling (harfa in harmonika), © Nadja Senoner

  Duo Klara in Adrian Kuchling (harfa in harmonika), © Nadja Senoner

 • Slika 4: Mlada pevka Ana Nachbar, © Nadja Senoner

  Mlada pevka Ana Nachbar, © Nadja Senoner

V sklopu predmeta projektni menedžment smo dijaki 6., 7. in 8. razredov, pod vodstvom prof. Janka Smrečnika, sooblikovali večer staršev 15. 12. 2017, ki je bil letos v znamenju akcije "Dijaki za dijaka".

Že nekaj mesecev prej smo začeli s pripravami. Najprej smo zbirali ideje in potem sestavili načrt za potek večera staršev. Dogovorili smo se o nalogah, ki smo jih morali opraviti za uspešen potek. Poseben izziv pri tem je bila komunikacija med tremi razredi, ki so v tej obliki prvič skupaj sodelovali. Organizirali smo celotno jedačo in pijačo, dobrodošlice in medenjake. Poudarek je bil pri tem na uporabi domačih proizvodov (na primer med z Obirskega in jajca iz Roža). Nekaj učencev iz 7.b pa so ročno izdelali medenjake. Prav tako smo navezali stike s sponzorji, ki so podprli našo akcijo. Nekateri dijaki so okrasili hodnike in vhod v šolo, tako da je zavladalo v šoli božično vzdušje. Poleg tega smo pred začetkom večera staršev postavili vse mize in stole in razdelili načrte za starše. Intenzivna komunikacija in dobre priprave v dneh pred izvedbo, so vodili k uspešnemu poteku. Vsem staršem, ki so prihajali na šolo, so bili na razpolago prigrizki pri bifeju v avli. Prav tako smo nudili možnost nakupa ročno izdelanih medenjakov in ročno izdelanih kokosovih poljubčkov. Poleg staršev so se pa tudi profesorji rade volje poslužili sladke ponudbe. Dobra priprava in izvedba sta se obrestovali, saj smo videli veliko zadovoljnih in srečnih obrazov, kar je za božični čas nekaj zelo lepega.

Ob 19. uri se je potem začel dobrodelni koncert, na katerem so spregovorili ravnateljica prof. Zalka Kuchling, prof. Janko Smrečnik, šolski nadzornik dr. Miha Vrbinc in presednik Združenja absolventov Slovenske gimnazije dr. Zdravko Inzko. Na dobrodelnem koncertu so nastopali: Šolski zbor in ansambel višje stopnje pod vodstvom prof. Stanka Polzerja, Klara in Adrian Kuchling (harfa in harmonika), vokalna skupina Tambula in mlada pevka Ana Nachbar, ki so vsi z izvrstno glasbo zaokrožili letošnji večer staršev.

Posebna zahvala velja na tem mestu gostlini Mochoritsch, banki Posojilnica in Kmečki izpbraževalni skupnosti (KIS), za podporo in vsem tistim, ki so omogočili brezhiben potek popoldneva.

Samuel, 7.b

Koordinacija: Janko Smrečnik