Dijaki za dijaka

 • Slika 1: Skupina projektnega menedžmenta z mentorjem

  Skupina projektnega menedžmenta z mentorjem

 • Slika 2: Vabilo na dobrodelni koncert

  Vabilo na dobrodelni koncert

 • Slika 3: MoPZ Trta iz Žitare vasi

  MoPZ Trta iz Žitare vasi

 • Slika 4: Zbor višje stopnje

  Zbor višje stopnje

Dne 13. 12. 2013 je bil po večeru staršev ob 19: uri koncert z naslovom »Dijaki za dijaka«, namenjen podpori sošolcu, ki mu je poleti zgorela hiša. Namen tega koncerta je bil finančno podpreti sošolčevo nadaljnje izobraževanje. Pri koncertu so nas podprli  različni sponzorji in tudi šola sama. Nastopila sta zbor višje stopnje in moški pevski zbor Trta iz Žitare vasi. Z rezultatom koncerta smo zelo zadovoljni, saj smo zbrali več, kot smo bili pričakovali.

Če še želite prenakazati kako pomoč, lahko podprete akcijo na račun IBAN: AT83 3910 0003 0077 5221 in

BIC: VSGKAT2K

dijakinje in dijak izbirnega predmeta Projektni menedžment (mentor: prof. Janko Smrečnik)