Projekt socialnega učenja v 1.A

3. del je bil 6. 2. 2014.

  • Slika 1: Skupaj se učiti učenja

    Skupaj se učiti učenja

  • Slika 2: Doživljati skupnost

    Doživljati skupnost

  • Slika 3: Razredna pravila ...

    Razredna pravila ...

Dijaki 1.A-razreda imajo v šolskem letu 2013/2014 projekt Socialno učenje.

V četrtek, 12. 9. 2013, so imeli 1. del projekta, t. i. dan spoznavanja in socialnega učenja, ki ga je vodila razredničarka prof. Marija Malle. Otroci so v socialnih igrah spoznavali svoje sošolce in tudi same sebe. Učili so se poslušati, razumeti sošolce in učitelje, upoštevati pravila in se spoštljivo pogovarjati z vsemi člani razredne in šolske skupnosti. Ogledali so si novo šolo, spoznali dijake 1.B-razreda in tudi z njimi igrali socialne igre. Ob koncu dopoldneva pa je vsak dijak bil »praznično« sprejet v razredno skupnost 1.A razreda.

V četrtek, 17. 10. 2013, so dijaki 1.A-razreda imeli dan razredne skupnosti (2. del socialnega učenja). Dopoldan je razredničarka prof. Marija Malle oblikovala skupaj s prof. Jožetom Andolškom, pomagal jima pa je tudi tajnik Katoliške akcije, gospod Pavel Zablatnik, ki je vodil svetopisemsko delavnico. V njej so se otroci pogovarjali o lepem vedenju v skupnosti. Poslušali so zgodbe iz psalma 23. Slike, ki so pri tem nastajale v domišljiji otrok, so dijaki nato z veliko mero kreativnosti prenesli na papir, jih narisali. Drugo skupino je vodila razredničarka prof. Marija Malle. V tej skupini so se otroci učili zbranega poslušanja in koncentracije, upoštevanja in spoštovanja pravil, saj so skupaj oblikovali lep plakat razrednih pravil. Igrali so socialne igre, risali, prepevali in celo malo zaplesali.

V četrtek, 6. 2. 2014, so dijaki 1.A razreda imeli v tem šolskem letu že 3. del projekta Socialno učenje.

Ker smo ugotovili, da se nekateri dijaki/nje težko koncentrirajo in se še ne znajo dobro učiti, sem to enoto projekta posvetila koncentraciji in učenju. Torej smo se učili, kako se je treba učiti.

Važno je, da se zavedamo, čemu se učimo, da zasledujemo določen cilj. Uvodoma smo se pogovarjali o primernem prostoru, času motivaciji, odmorih ..., predvsem pa o  tem, kako se naučimo snov katerekoli vsebine. Zelo pomembno je, da podčrtavamo, si izpisujemo glavne misli, nato pa delamo povzetke ali miselne vzorce. Seveda mora temu nujno slediti ponavljanje.

Po tem nekoliko bolj teoretičnem delu smo se pa konkretno lotili izdelave miselnega vzorca (mind map) o naši Zemlji. Dijaki so dobili besedilo, ki smo ga prebrali in pojasnili neznane ali težje besede. Nato smo z barvicami podčrtali ključne besede in misli ter oblikovali miselni vzorec. Določili smo podrejene teme in jim dodajali krajše komentarje. Tak miselni vzorec nam potem služi, da lahko  zelo hitro preletimo in ponovimo snov.

Na dnevnem redu so bile tudi socialne igre, igre za koncentracijo in vaje za urjenje spomina. (Iskali smo n. pr. krave v travi in živali v dolgi skupini črk).

Dopoldan mi je pomagala oblikovati prof. Marica Flödl. Opazili smo, da je čas vse prehitro minil in menim, da bi za tako delo bilo potrebno imeti še več časa.

Dijaki/nje so z velikim zanimanjem sodelovali, se veselili in tako tudi utrdili dobro razredno skupnost. Za nagrado pa so po končanem delu dobili prigrizek in pijačo.

prof. Marija Malle

razredničarka