Dosežki

Govorni natečaj ob Tischlerjevi nagradi 2015

  • Slika 1: Šolski govorni natečaj - kandidatke in kandidati

    Šolski govorni natečaj - kandidatke in kandidati

  • Slika 2: Zmagovalka pri govoru ob podelitvi 36. Tischlerjeve nagrade

    Zmagovalka pri govoru ob podelitvi 36. Tischlerjeve nagrade

Prvo mesto na Tischlerjevem govorniškem natečaju

 

Na govorniškem natečaju ob podelitvi Tischlerjeve nagrade je Lena Kolter, dijakinja 7.B-razreda, dosegla z govorom na temo »Moderno preseljevanje narodov – vprašanje beguncev današnjega časa. Kako vpliva vprašanje na našo družbo? Kako najde politika primerne odgovore oz. ali jih sploh išče? Kako se osebno soočam(o) s tem vprašanjem, s tem izzivom?« prvo mesto.

Katarina Wrolich, dijakinja 7.B-razreda, je govorila na temo »Novi mediji – velik napredek, še večji izziv! Kako vplivajo novi (socialni) mediji na družbo, kako usmerjajo družinsko življenje in kakšen prostor ima v njih slovenska beseda na Koroškem?« in se uvrstila na drugo mesto, ki ga deli z Elijo Štikarjem, dijakom Višje šole v Št. Petru.

Mentorica dijakinjama je bila prof. Nadja Schellander.

Izid govorniškega natečaja:

1. Lena Kolter, ZG/ZRG za Slovence

2. Katarina Wrolich, ZG/ZRG za Slovence, in Elija Štikar, VŠzGP v Št. Petru

Pohvalo pa prejmejo Simona Stoilkova (VŠzGP Št. Peter), Amadeo Muslimović in Urh Markelj (DTAK).

Lena Kolter je svoj govor ponovila na podelitvi Tischlerjeve nagrade v petek, 23. 1. 2015. Letošnjo 36. Tischlerjevo nagrado je prejel skladatelj Lojze Lebič.

 

dr. Miha Vrbinc

ravnatelj