Dosežki

Kenguru matematike 2016

Matematično tekmovanje 17. 3. 2016

  • Slika 1: Uspešni tekmovalci matematičnega Kenguruja iz 5. razredov, © Niko Ottowitz

    Uspešni tekmovalci matematičnega Kenguruja iz 5. razredov, © Niko Ottowitz

Slovenska gimnazija se je – že tradicionalno – z večino razredov udeležila mednarodnega tekmovanja Kenguru matematike, ki je letos že dvaindvajsetič množično preizkušalo znanje matematike. Zaradi igrivo in zabavno zastavljenih nalog je matematični kenguru zelo priljubljen. Z našimi dijaki je 17. marca 2016 tekmovalo okoli 6 milijonov šolarjev iz številnih držav sveta. Od Portugalske do Švedske, od Kolumbije do Kazahstana, od Mongolije do Mehike se je mladina pomerila v matematični spretnosti. Tekmovanje nagovarja vsakogar. Ne glede na matematični talent skuša zbuditi matematično žilico v mladem človeku. Tako lahko marsikdo odkrije ali poglobi veselje do matematike, kraljice znanosti, ki je vrhu tega še osnova vsakega tehniškega napredka. Matematika je temelj naravoslovnih ved, ostro orodje, ki pomaga naravoslovcu pri opisovanju vesolja in zakonitosti v njem. Že Galileo Galilei (1564–1642) je dejal, da so zakoni narave zapisani v jeziku matematike.

Na spletni strani Máthema - Matematika beremo: »beseda matematika izvira iz grške besede máthema, ki pomeni kar se naučiš, učenje, znanost. V tej obliki besedo prvič uporabi Platon (380 pr. Kr.), verjetno pa že prej Pitagorejci (540 pr. Kr.). Grški mantháno pomeni učim se. Beseda izvira iz indoevropskega korena mendh, ki pomeni vzbuditi razumsko zanimanje. Ima številne izpeljanke v mnogih jezikih. V angleščini mind pomeni razum, mišljenje, v nemščini munter pomeni buden, živahen, vesel, natančen, ognjevit, v staroslovanščini modru pomeni moder, v sanskrtu man pomeni misliti, v latinščini mens pomeni razum, mišljenje, v grščini mántis pomeni jasnovidec, prerok.«

Matematika je lepa, zanimiva in napeta. Angleški matematik Godfrey Harold Hardy (1877–1947) je trdil, da je odločilni kriterij lepota – za grdo matematiko ni trajnega prostora na tem svetu.

Razveseljivi so rezultati dijakov ZG/ZRG za Slovence, saj imamo deželnega viceprvaka in nekaj lepih mest na koroški ravni.
Jakob Gutownig (5.a) je osvojil v kategoriji »Junior« 2. mesto na Koroškem, 10. in 11. mesto na deželni ravni sta v isti kategoriji dosegli Bianca-Marie Sadovnik (5.a) in Rebecca Elena Sturm (5.b), na 17. in 18. mestu v koroškem merilu pa sledijo Val Vovk Petrovski (5.b),  Anna Skoff (5.a) in Lucia Haab (6.a). V kategoriji »Kadet« sta osvojila Jaka Cerar (3.c) in Debora Stern (4.d) 16. mesto, na 20. in 21. mesto te kategorije pa sta se uvrstila Samuel Paul (4.a) in Tina Simić (4.a).
            
Niko Ottowitz

REZULTATI

Kategorija "Benjamin"
1.a
Lisa Anderwald (63,25), Barbara Bendra (53,25), David Pilz (52,25)
1.b
Sarah Andrea Woschitz (51,25), Adrian Kuchling (48,25), Dana Helena Sadnikar (47,5)
1.c
Jona Sadjak (58,75), Jonas Prutej (58), Maja Smolnig (56,25)
1.d
Max Kelich (73,25), Eva Wedenig (71,75), Jan Ogris-Martič (71)
2.a
Barbara Smolnik (66), Felix Steiner (64,75), Kevin Krajnc (63,75)
2.b
Jana Paul (73,75), Jasmina Anna Svetina (53,75), Nina Lipnik (48,75)
2.c
Jano Jörg Leitgeb (87,5), Johanna Friederike Brunner (83,75), Lara Čertov (82,25)
2.d
Ivo Julius Berchtold (86), Samo Kobal (79,75), Anna Nachbar (68,5)

Kategorija "Kadet"
3.a
Gabriel Pasterk (83,75), Lena Kristin Dauböck (53,75), Fabian Zidej    (51,5)
3.b
Nikolaj Kofler (67,5), Adrian Babić (59,5), Nico Bostjančič (59,25)
3.c
Jaka Cerar (93,75), Marina Neža Wieser (59,75), Dana Valentina Sabotnik (59,25)
3.d
Shayan Wein (69,75), Klara Sophia Kuchling (68,75), Jonas Martin Hölbling (66,75)
4.a
Samuel Paul (89,25), Tina Simić (89), Lulu Liu (76,25)
4.b
Manuel Užnik (70), Thomas Praschnig (61,25), Nina Anderwald (56,25)
4.c
Lion Vitus Kautz (70,75), Marko Zeichen (61), Eva-Magdalena Angerer (58,75)
4.d
Debora Stern (91,75), Rhiannon Schallengruber (82,75), Dolores Körbler (75,5)

Kategorija "Junior"
5.a
Jakob Gutownig (96,75 - 2. mesto na Koroškem), Bianca-Marie Sadovnik (83,5), Anna Skoff (76,25)
5.b
Rebecca Elena Sturm (81,25), Val Vovk Petrovski (77,25), Jan Krušnik (74)
6.a
Lucia Haab (79,5), Dejan Wutte (66), Malina Koschier (61,5)
6.b
Sara Konstantinovics (60,5), Taja Katharina Pauline Kristof (59,75), Ervin Halkić (55,5)

Kategorija "Študent"
7.a
Tobias Mistelbauer (53,25), Gabriel Gasser (48,75), Pablo Fantur (41,25)
7.b
Rok Selan (51)