Dosežki

54. matura na Slovenski gimnaziji

48 novih absolventov

 • Slika 1: Nosilka Tischlerjevega pokala Mirjam Kuchling, 8.a, © Peter Krivograd

  Nosilka Tischlerjevega pokala Mirjam Kuchling, 8.a, © Peter Krivograd

 • Slika 2: Maturantje in profesorji 8.a, © Peter Krivograd

  Maturantje in profesorji 8.a, © Peter Krivograd

 • Slika 3: Maturantje in profesorji 8.b, © Peter Krivograd

  Maturantje in profesorji 8.b, © Peter Krivograd

 • Slika 4: Maturantje in profesorji 8.a in 8.b, © Peter Krivograd

  Maturantje in profesorji 8.a in 8.b, © Peter Krivograd

Od 6. do 8. 4. 2016 so bile na Slovenski gimnaziji predstavitve in diskusije predznanstvenih nalog. Od 9. do 20. 5. 2016 je sledil pisni del letošnjega (delno) standardiziranega, kompetenčno  usmerjenega  zrelostnega izpita (nemščina, matematika, angleščina, italijanščina, opisna geometrija, slovenščina, ruščina). V ponedeljek, 6. 6. 2016, je bil termin standardiziranega kompenzacijskega izpita iz nemščine, v torek, 7. 6. 2016, iz matematike. Od 16. do 21. 6. 2016 je bil ustni del mature. Izpitnim komisijam so predsedovali dr. Miha Vrbinc, dr. Felix Kucher in mag. Zalka Kuchling.

V 8.a razredu (razredničarka prof. mag. Simone Steharnig) je nastopilo 14 maturantov v Kugyjevem oddelku in 13 v oddelku realne gimnazije.
Z odliko: Polona Globočnik, Ema Gračner, Teresa Haab, Teresa Krall, Mirjam Kuchling, Jasmin Zdouc.
Z dobrim uspehom: Vitus Körbler, Marco Marzo Magno, Simon Urban.
Izdelali so: Katarina Bevc, Mateja Fojkar, Marcello Alexander Gundolf, Katja Kavellar, Noah Jojo Nathan Kneziček, William-Windi Miklič, Lea Murer, Theresa Magdalena Neibersch, Jan Danijel Ottowitz, Nives Peršak, Sebastian Pistrol, Natalja Sadolschek, Luka Stern, Nadja Sukalia, Jasmin Emina Tabaković,  Simon Trap, Jasmin Wutte, Monika Wutte.

V 8.b razredu (razrednik prof. mag. Roman Vouk) je nastopilo 10 maturantov v gimnazijskem oddelku z ruščino in 11 maturantov v gimnazijskem oddelku z italijanščino.
Z odliko: Alina Kofler.
Z dobrim uspehom: Špela Berlizg, Tamara Kuternig, Selma Mašinović, Barbara Wrolich, Katarina Wrolich.
Izdelali so: Katja Časl, Alja Ebner, Vita Gaiser, Lena Grabec, Valerian Ibounig, Lena Kolter, Simona Koren, David Ressmann, Irina Sadnikar, Žan Sekaučnik, Jan Senica, Dan Simenčič, Simon Verdel, Florian Simon Weisnar.

Tischlerjev pokal za najodličnejši uspeh pri maturi je prejela Mirjam Kuchling.

Od leta 1963, ko je bila opravljena 1. matura na Slovenski gimnaziji, je to ustanovo zapustilo z uspešno opravljenim zrelostnim izpitom 2.084 maturantov.