Dosežki

Matematična Pangea 2017

Matej Rozman (5.b) avstrijski prvak v prvem krogu

  • Slika 1: Uspešni udeleženci Matematične Pangee 2017, © Lojze Dolinar

    Uspešni udeleženci Matematične Pangee 2017, © Lojze Dolinar

V triasu, približno 250 milijonov let nazaj, so se začeli razvijati dinozavri, vse kopno na Zemlji je tedaj bilo združeno v en sam superkontinent Pangea. Pozneje je Pangea razpadla na danes znanih pet celin.

Z naraščajočo globalizacijo dobiva mednarodna izmenjava znanja in izobrazbe vse večji pomen. Matematično tekmovanje Pangea je mednarodno, leta 2016 je sodelovalo nad 500 000 dijakov iz 18 evropskih držav, največ iz Nemčije, namreč 138 000, v Avstriji je sodelovalo 18 600, v Sloveniji 3 500, v Italiji 7 400 dijakov – števila iz leta v leto naraščajo. Avstrija sodeluje na pobudo Zveznega ministrstva za izobrazbo (BMB) in ministrstva za znanost, raziskave in gospodarstvo (BMWFW). Pangea naj povezuje dijake iz različnih krajev, različnih družbenih slojev in različnih stopenj izobrazbe. Vsi otroci imajo možnost deliti izkušnje in veselje do reševanja zanimivih problemov z drugimi otroki. Marsikdo se je že v otroških letih »inficiral« z matematičnim virusom, to bi se utegnilo zgoditi tudi zaradi tekmovanja Pangea. Naloge različnih težavnostnih stopenj so v prvem krogu namreč tako sestavljene, da jih mnogo otrok lahko reši, kar je zelo dobro za motivacijo in zbuja veselje do naravoslovja in matematike.

Slovenska gimnazija je letos drugič sodelovala, saj so izkušnje na lanskem tekmovanju bile zelo dobre, uspehi pa razveseljivi. V prvem krogu, 28. februarja 2017, je 440 dijakov vseh prvih do šestih razredov 45 minut tuhtalo nad matematičnimi problemi. Reakcije otrok so bile tudi letos zelo pozitivne, z veseljem so bili pri stvari. Informacije in naloge so na razpolago na spletni strani http://www.pangea-wettbewerb.at/.

V vsaki šolski stopnji se je najboljših 100 tekmovalk in tekmovalcev cele Avstrije kvalificiralo na finalno tekmo 6. maja 2017. 11 dijakov Slovenske gimnazije se je uvrstilo med finaliste, eden pa je za las zgrešili kvalifikacijo. Senzacionalno je dejstvo, da je Matej Rozman, petošolec realne gimnazije, premagal vse vrstnike iz cele Avstrije in s tem osvojil naslov prvaka prvega kroga. Koroški prvak četrtih razredov pa je Aljaž Pajk (4.b), koroška prvakinja vseh šestošolk in šestošolcev pa Rebecca Elena Sturm (6.b).
Za vsakim imenom je v oklepaju razred, nato uvrstitev na Koroškem, zatem uvrstitev v Avstriji.

Bernhard Tschamer (1.d, 2., 87.), Aljaž Pajk (4.b, 1., 20.), Matej Rozman (5.b, 1., 1.), Laura Kotnik (5.b, 2., 82.), Krištof Grilc (5.b, 6., 106.), Rebecca Elena Sturm (6.b, 1., 34.), Urban Koblar (6.b, 2., 50.), Julian Lipuš (6.b, 3., 52.),  Val Vovk Petrovski (6.b, 4., 57.),  Valentin Cencig (6.a, 8., 79.),  Valentina Maria Tschaschel (6.b, 9., 82.), Benedikt Haab (6.b, 10., 91.).

Niko Ottowitz

Koordinacija: Niko Ottowitz, Franc Topolovec

LINKWEB
PDF484 KB