Ekskurzija v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti

Prebujanje plemenitosti in modrosti

  • Slika 1: Srečanje SAZU z mladimi-AminaBlekić-RahelaRozman-MajaInkret-EliasWieser

    Srečanje SAZU z mladimi-AminaBlekić-RahelaRozman-MajaInkret-EliasWieser

  • Slika 2: Srečanje SAZU z mladimi-MayaInkret-EliasWieser-RahelaRozman-AminaBlekić-AloisiaGomez

    Srečanje SAZU z mladimi-MayaInkret-EliasWieser-RahelaRozman-AminaBlekić-AloisiaGomez

V četrtek, 19. maja 2022, smo se 4 dijaki iz 7.B razreda odpravili v spremstvu prof. mag. dr. Nika Ottowitza in prof. mag. Aloisie Gomez na enodnevno ekskurzijo v slovensko prestolnico Ljubljano.

Dogodivščina se je pričela z odhodom ob 8. uri izpred Slovenske gimnazije. Avtobus nas je prek Ljubelja popeljal do Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU, kjer so nas z odprtimi rokami pričakali gostitelji srečanja. Srečanje se je odvijalo prvič po dveh letih, katerega je v prejšnjih letih preprečila pandemija.

 

Letošnje srečanje z mladimi umi je potekalo v znamenju prihodnosti Evropske unije.

Uvodno besedo ob začetku srečanja je prevzel prof. dr. Peter Štih, ki zaseda vlogo predsednika SAZU. Vljudno je pozdravil vse prisotne in izpostavil, kako pomembno je, da so tudi mladi seznanjeni s trenutnim položajem in prihodnostjo EU.

 

Predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal nam je pojasnil evropsko idejo o demokratični ureditvi skupnosti ljudi, ki je osnovni temelj Evropske unije.

 

Sledil je zgodovinski pregled o nastanku Evrope in EU po drugi svetovni vojni do danes, katerega je vodil prof. dr. Jože Pirjevec. Povzel je dogodke od starogrškega mita o Evropi do ustanovitve Unije, od problematike skupnih politik do vprašanja, kaj nas v Evropski uniji povezuje in kaj razdvaja?

 

Bivši minister za gospodarstvo Republike Slovenije prof. dr. Jože Mencinger je povzel gospodarski aspekt EU. Najprej je omenil gospodarsko integracijo, nato pa je primerjal podobnosti Brexita in razpada Jugoslavije. 

 

O konceptu in pomembnosti evropske javne sfere je razglabljal prof. dr. Slavko Splichal, ki je tudi utemeljil temeljne gradnike javne sfere in razložil, kako ima vsak državljan možnost o soodločanju prihodnosti Evrope.

 

Navsezadnje je o evropskem letu mladih spregovorila vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Šip. Pojasnila je, kaj pomeni biti mladostnik v EU in kaj EU ponuja mladim.

 

Nato smo tudi mladi dobili priložnost za diskuzijo o omenjenih tematikah in osebno srečanje z govorniki. Po zaključenem srečanju je prišel čas za vrnitev nazaj.

Z zagotovostjo lahko trdimo, da nam je najbolj ostalo v spominu, kako pripravljeni so bili akademiki prisluhniti mnenju in vprašanjem mladih.

Najlepše se zahvaljujemo prof. mag. dr. Ottowitzu in prof. mag. Gomez za organizacijo in spremstvo na takšen prečudovit dan.

 

Elias Wieser, Maya M. Inkret, 7.B