Naravoslovje in informatika

PRIROČNIK NARAVOSLOVJE 2019-20

Priročnik Naravoslovje 2019-20 na Slovenski gimnaziji v Celovcu

  • Slika 1:

Izšla je brošura Naravoslovje na Zvezni gimnaziji in zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu, šolsko leto 2019/20, izdala jo je delovna skupnost za naravoslovne predmete. Na 182 straneh seznanja z naravoslovno platjo Slovenske gimnazije. Opisani so naravoslovni projekti in razne zanimivosti preteklega šolskega leta. Navedene so teme za ustno maturo iz naravoslovnih predmetov in dve klavzuri iz matematike (prevod Niko Ottowitz) z rešitvami. Prostorsko zaznavanje se da postopno izboljševati s treniranjem prostorske inteligence, na voljo so ustrezne vaje. Povzeti so sprehodi po Dunaju z našo mladino 7. razredov, majhen »test« naj še poglobi vtise o verjetno najlepšem mestu na svetu. Zbirka slik in podatki o dnevu odprtih vrat zaokrožajo letopis. Dodan je kronološki seznam publikacij šolske založbe VEDI.
Letopis je šesti po vrsti, prejel ga je tudi letos vsak dijak, vsaka dijakinja Slovenske gimnazije. Načrtovano je nadaljevanje, vsako leto bodo med drugim objavljene tudi klavzurne naloge iz opisne geometrije in matematike z rešitvami. Tako se bo z leti nabrala koristna zbirka maturitetnih nalog, ki bo naši šolski mladini gotovo olajšala priprave na pisno maturo. 

Niko Ottowitz
(za delovno skupnost naravoslovnih predmetov Slovenske gimnazije)