Naravoslovje in informatika

Dan energije

Avstrijska fizikalna družba

Prihodnost oskrbe z energijo v prekomejnem šolskem projektu na področju energije

 • Slika 1: Impulzno predavanje o fotovoltaiki

  Impulzno predavanje o fotovoltaiki

 • Slika 2: Delovna skupina 1

  Delovna skupina 1

 • Slika 3: Delovna skupina 2

  Delovna skupina 2

 • Slika 4: Delovna skupina 3

  Delovna skupina 3

 • Slika 5: Delovna skupina 4

  Delovna skupina 4

V tem šolskem letu je na Slovenski gimnaziji poseben projekt posvečen tematiki energije in energetske prihodnosti. Učenke in učenci Gimnazije Ravne na Koroškem in Slovenske gimnazije v Celovcu so se ukvarjali 23. 10. 2014 in se bodo predvidoma v aprilu 2015 še naprej ukvarjali po en dan s to zelo aktualno temo.

Pri prvem srečanju so bila predavanja strokovnjakov s področja oskrbe z energijo v nemščini in angleščini, pogovorni jezik med dijakinjami in dijaki slovenski. Pripravljali so se že v urah fizike ob spremstvu profesoric in profesorjev na teme tega dneva:

 • Nevarnosti energetskih nosilcev
 • Ukrepi energetskega varčevanja
 • Smart Cities
 • Fotovoltaika
 • Vodna sila
 • Energija vetra
 • Možnosti in nevarnosti nove energetske politike

Dopoldne so bila impulzna predavanja na gornje teme (po 10 minut); po njih so se dijaki/nje razdelili na tematske skupine in začeli skupaj s predavatelji pripravljati prezentacijo o izbrani temi. Po kosilu v Mladinskem domu so delovne skupine nadaljevale obdelavo tematike; pri tem so dijaki/nje krožili iz skupine v skupino in dejansko obširno spoznavali vsako delovno poglavje.

Zaključek dneva so bile prezentacije delovnih skupin v plenumu. Dijaki/nje so pripravili plakate, računalniške prezentacije in - v nemščini in slovenščini - predstavili svoje znanje in ideje k posameznim temam. Prav zanimivi so bili predvsem nasveti, kako z majhnim naporom - pravzaprav zgolj s premišljeno uporabo - varčujemo pri porabi energije.

Pobuda za projekt je prišla s strani Avstrijske fizikalne družbe, ki je tak projekt že izvedla čezmejno med Avstrijo in Češko, na Koroškem pa smo – ob sodelovanju z Deželnim šolskim svetom –  prvi, ki izvedemo tak projekt.

V prilogah sta plakat (s sponzorji) in program dneva.

Posebna zahvala velja dr. Norbertu Pillmayru za realizacijo ideje čezmejnega sodelovanja o temi, ki nas bo spremljala v prihodnosti.

dr. Miha Vrbinc

LINKWEB
PDF279 KB
PDF309 KB
PDF1 MB