Naravoslovje in informatika

Geo-Info Projekt

Geoinformatika na Slovenski gimnaziji

V okviru geo-info projekta so dijakinje in dijaki 7A in 7C razreda izdelali kartografije

 • Slika 1: Pri izdelavi kartografij - Češka gmota

  Pri izdelavi kartografij - Češka gmota

 • Slika 2: Dijakinje in dijaki 7A razreda pri izdelavi kartografij

  Dijakinje in dijaki 7A razreda pri izdelavi kartografij

 • Slika 3: Predalpski svet in industrijska območja - v nastajanju

  Predalpski svet in industrijska območja - v nastajanju

 • Slika 4: Izdelana kartografija, Ivo Berchtold (7C), Nižine na vzhodu Avstrije - Nežidersko jezero

  Izdelana kartografija, Ivo Berchtold (7C), Nižine na vzhodu Avstrije - Nežidersko jezero

V okviru štiriurnega Geo-Info projekta smo letos s Kugijevima razredoma 7A in 7C izdelali kartografije. V pouku geografije in gospodarskih ved se ukvarjamo v sedmi šolski stopnji med drugim z avstrijkimi pokrajinskimi enoti. Letos smo si jih natančno ogledali s pomočjo geografskega informacijskega sistema Arcgis online.  
Dijakinje in dijaki so ob delu spoznali in tudi ustvarjali geopodatke. Zaznali so, kako se lahko neko informacijo poveže z določenim prostorom, z neko točko, linijo ali površino. V drugem koraku so se ob izdelavi kartografij in pri izbiranju različnih stilov, barv in velikosti lahko kreativno udejstvovali. 
Mislim, da je to delo za dijakinje in dijaki pomenilo nov izziv, ki so ga večinoma radi in z zanimivostjo sprejeli. 

Aloisia Gomez