Naravoslovje in informatika

Dan energije II

Avstrijska fizikalna družba

 • Slika 1: Koncept e-mobila OpremeRavne

  Koncept e-mobila OpremeRavne

 • Slika 2: Sončna energija

  Sončna energija

 • Slika 3: Model porabe energije

  Model porabe energije

 • Slika 4: Pod jezom na Golici

  Pod jezom na Golici

 • Slika 5: Energija brez meja

  Energija brez meja

V sredo, 22. 4. 2015, je potekal dan energije na gimnaziji Ravne na Koroškem kot nadaljevanje jesenskega dneva energije na Slovenski gimnaziji v Celovcu.

Tema dneva je bila "Hidroenergija 2020". V predavalnici ravenške gimnazije so učenke in učenci 8.AB Slovenske gimnazije in dijakinje in dijaki z Raven sledili predavanjem strokovnjakov o hidroelektrarnah, o energetskem trgu jugovzhodne Evrope, o vplivih proizvodnje elektrike na okolje v Sloveniji in o rabi električne energije v avtomobilu.

Ravenški gimnazijci so - skupaj s svojimi profesoricami in profesorji fizike in nemščine - pripravili delavnice in svojim gostom predstavili eksperimente s sončno energijo in Peltonovo turbino. Podjetje OpremaRavne je pokazalo model e-mobila, Radko Istenič z Inštituta Jožefa Štefana pa simulator proizvodnje in porabe električne energije v Sloveniji.

Skupaj so se vsi dijaki in dijakinje odpravili na obled jezu na Golici. Vodeni ogled jezu jih je vodil v notranjost pregrade po strmih stopnicah do podnožja in spet nazaj na vrh. Sledil pa je ogled elektrarne v Labotu, kjer proizvajajo energijo oz. črpajo vodo v jezero na Golici.

Projekt v organizaciji dr. Norberta Pillmayra je tako bil pomemben z več vidikov: Omogočal je sodelovanje dijakov in dijakinj partnerskih šol, ukvarjali so se tako teoretično kot praktično s pomembno temo oskrbe z energijo, pridobivali naravoslovno in tudi jezikovno kompetenco ob neposrednem preizkušanju, diskutiranju s strokovnjaki. Izvedba je bila v tej obliki mogoča seveda tudi zaradi velike pripravljenosti profesoric in profesorjev, pospremiti dijakinje in dijake ob njihovi poti v svet energije.

dr. Miha Vrbinc