Naravoslovje in informatika

Bober informatike, 2016

Dijaki pri natečaju reševali različne naloge iz računalništva

  • Slika 1: Bobri navdušeno trejo trde računalniške orehe, © Smolej Leopold

    Bobri navdušeno trejo trde računalniške orehe, © Smolej Leopold

V tednu od 7. do 11. novembra smo organizirali tekmovanje v reševanju problemov in nalog iz znanja računalništva Bober informatike. Dijaki so spoznali, da računalnik ni le multimedijski pripomoček, temveč da nas vzpodbuja  k logičnemu mišljenju in spoznavanju delovanja računalnika in računalniško krmiljenih strojev.

Letos smo se udeližili tega tekmovanja prvič. Sodelovali so vsi razredi in skupine, ki obiskujejo pouk informatike. Testi so prilagojeni starostnim skupinam, vsak test ima naloge treh težavnostnih stopenj. Rezultati nekaterih so izjemno dobri, v povprečju zelo zadovoljivi. Rezultate dijakov naše šole najdete v spodaj dodanem dokumentu.

Več o tekmovanju, rezultatih in poskusnih nalogah za vajo si lahko ogledate na spletni strani Biber der Informatik.

Tekmovanja se bomo udeleževali tudi naslednja leta, saj dijaki spoznavajo, da je ustvarjalno razmišljanje in reševanje problemov zabavno in zanimivo!

Leopold Smolej

Koordinacija: tim profesorjev informatike

PDF208 KB