Letnik 1983/1984 (8.B)

letnik-1983-1984-8.b

Spredaj sedijo (od leve na desno): prof. Malle, mag. Olip, razredničarka prof. Cesnovar, dv. sv. dr. Inzko V., ravnatelj dr. Vospernik, prof. Inzko Franc, prof. Broman.

Zadaj stojijo (od leve na desno): mag. Urbajs, prof. Wakounig, prof. Pinter, mag. Vouk, mag. Travnik, Zikulnig Liza, Kropivnik Avguština, Sienčnik Martin, Blüml Kristina, prof. David, Riedl Veronika, Mikl Marjan, Urank Andrej, Kumer Lovrenc, Wieser Magda, Gotthardt Neža, Thaler Stanko, Schlapper Saša, Gasser Marija, Sima Maks, Kropivnik Nadja, Žagar Martina, Kupper Niko, Podobnik Frida, Kunčič Magda, Pack Jože, Hornböck Marija, Filipič Uršula, Hudobnik Maria, mag. Popotnig

JPG2 MB