Letnik 1983/1984 (8.A)

jahrgang-1983-1984-8.a

Spredaj sedijo (od leve na desno): prof. Wakounig, prof. Malle, mag. Olip, mag. Travnik, razrednik mag. Urbajs, dv. sv. dr. Inzko V., ravnatelj dr. Vospernik, prof. Inzko F., prof. Kupper.

Zadaj stojijo (od leve na desno): mag. Vouk, prof. Pinter, Polzer Marko, Gallob Marjan, Topolovec Franc, Kofler Roman, Oraže Lidija, Baumgartner Franc, Schüttelkopf Gabrijela, Pahtev Boris, Jenšac Karel, prof. David, Oraže Rozalija, Hajnžič Mirko, Gregorič Janez, Lesjak Ludvik, Wohinz Lucija, Starman Jože, Lesjak Silvija, Sturm Milica, Kropivnik Anamarija, Koren Martin, Wuzella Hanzej, Kravanja Angelika, Ressmann Anica, prof. Millonig-Kupper, Kassl Veronika, mag. Popotnig, prof. Zerzer, Lepuschitz Dora.

JPG2 MB