Letnik 1975/1976 (8.B)

jahrgang-1975-1976-8.b

Od leve na desno sedijo: dipl. inž. Oswald, dr. Feinig, inž. Sereinig, ravnatelj dr. Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, prof. Wakounig, prof. Cesnovar, prof. Maja Kupper, dr. Petek.

Zadaj stojijo: dr. Polanc, Vouk, Germ, Zdovc, prof. David, Karničar, Vavti-Beck, Valentinitsch, Haderlap, Grilc, Velik, Rutar, Picej Bernardka, Obilischnig, prof. Malle, Wrolich, dr. Cegovnik, Tischler, prof. Kovačič, dr. Wutte.

JPG2 MB