Letnik 1977/1978 (8.B)

jahrgang-1977-1978-8.b

Od leve na desno sedijo: prof. Pinter, prof. Wakounig, dr. Wutte, dr. Zerzer, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, ravnatelj dr. Vospernik, prof. Messner, dr. Cegovnik, prof. Kovačič, prof. Oraže.

Zadaj stojijo: Tschertou, Benetik, Niemetz, Brumnik, Kropfitsch, Kupper, Stingler, Picej, Müller, prof. David, Jenič, Černut, Verdel, Dumpelnik, Haderlap, Gasser, Ogris-Martič, Polanšek.

JPG2 MB