Letnik 1973/1974 (8.A)

jahrgang-1973-1974

Od leve na desno sedijo: dr. Janko Zerzer, prof. Anton Malle, prof. Franc David, dr. Stanko Cegovnik, ravnatelj dr. Pavle Zablatnik, predsednik izpitne komisije dr. Valentin Inzko, dr. Ana Petek, dipl. inž. Janez Oswald, prof. Marija Spieler, prof. Jožko Kovačič, prof. Jože Wakounig.

V drugi vrsti stojijo: Stanko Mečina, Štefka Vavti, Lučka Kreutz, Jože Metschina, Štefka Ogris, Janko Saler, Anica Wutte, Franc Kopeinig, Marinka Hribernik, Monika Zeichen, Franc Serajnik, Sonja Sienčik, Jože Kežar, Silvija Karner.

JPG2 MB