Manjšina – most med narodi

  • Slika 1: Srečanje v telovadnici

    Srečanje v telovadnici

  • Slika 2: Plakati z obiska

    Plakati z obiska

  • Slika 3: Plakat z obiska

    Plakat z obiska

Čezmejni medšolski projekt:  

Manjšina – most med narodi je medšolski projekt, ki povezuje učenke in učence tu in onstran meje. Že več kot deset let sodelujejo pri tem srečanju OŠ Bistrica Tržič iz Slovenije, Nova srednja šola Borovlje -NMS Ferlach in ZG/ZRG za Slovence v Celovcu. Vlogo mostu so imeli naši dijaki, ki so prevajali Tržičanom v slovenščino in Boroveljčanom v nemščino.

Prvo srečanje je bilo 21. 11. 2012 v Borovljah. Preživeli smo skupni dopoldan ob spoznavalnih igrah in ogledu muzeja za puškarstvo ter obisku Višje tehnične strokovne šole. Drugo srečanje je bilo 18. 6. 2013. Skupno smo se povzpeli na stari mejni prehod na Ljubelju, kjer so se dijaki/dijakinje v mešanih skupinah na igriv način še bolje spoznali.

V tem šolskem letu so učenke in učenci 4.B-razreda 27. 11. 2013 pripravili srečanje na Koroškem. V dveh delavnicah so se dijaki/nje skupno urili v kreativnem pisanju in reševanju nalog. Pri športnih vajah so ob razgibavanju  telesa razgibavali tudi možgančke in se učili lomilce jezika. Tekali so od Ježce čez cesto v Stožce po rožce. Srečanje smo zaključili s skupno malico in kratkim ogledom filmov „Iskrice.“

15. 5. 2014 je bilo zadnje srečanje za to skupino učencev v OŠ Bistrica v Tržiču. Pripravili so nam zanimiv skupen dopoldan v kreativni delavnici, kjer smo se ukvarjali z izreki in njihovim pomenom v slovenščini in nemščini. V telovadnici so se dijaki športno udejstvovali in pri raznih postajah lahko dokazali svoje spretnosti.

Učenke in učence ZG/ZRG za Slovence sta na vseh srečanjih spremljali profesorici Sonja Kramer-Sienčnik in Milica Gallob-Smole, zahvala za podporo pa velja Posojilnici Bank Borovlje.