Naravoslovni razred Ana Petek

Razširjena ponudba naravoslovnih predmetov

 • Slika 1: logotip

  logotip

 • Slika 2: Predmetnik v šolski avtonomiji

  Predmetnik v šolski avtonomiji

 • Slika 3: Laboratorijske vaje iz fizike

  Laboratorijske vaje iz fizike

 • Slika 4: vaje iz fizike

  vaje iz fizike

 • Slika 5: V novi informatični učilnici

  V novi informatični učilnici

 • Slika 6: medpredmetno 4a

  medpredmetno 4a

Dodatna ponudba:

1. razred: 

 • 1 ura informatike tedensko / dvodnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in slovenščina)

2. razred: 

 • 1 ura informatike tedensko / tridnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in biologija)

3. razred: 

 • 2 uri tedensko laboratorijske vaje iz biologije, fizike in kemije v dveh skupinah
 • 1 ura informatike tedensko / štiridnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in fizika)

4. razred: 

 • 1 ura tedensko geometrijsko risanje v dveh skupinah
 • 1 ura informatike tedensko / petdnevni medpredmetni projekt (npr. informatika in zemljepis)

 

 

Učna snov v informatiki:

Računalniško opismenjevanje:

 • zgodovina računalništva/strojna in programska oprema/delovanje računalnika
 • okensko okolje Windows
 • delo z imeniki, mapami, datotekami
 • uporabniški programi
 • program za risanje in delo z grafikami
 • urejevalnik besedil
 • delo s preglednicami
 • prezentacije à Power Point, Prezi
 • delo z glasbo in sliko
 • algoritmi in programiranje
 • program za oblikovanje spletnih strani
 • splet: iskanje informacij, elektronska pošta
 • varnost pri rabi ikt

Po štirih letih informatike pričakujemo, da bo dijak/inja znal/a predstaviti svoje delo v multimedijski obliki.

Informatika na višji stopnji:

5. razred: Informatika – 2 uri na teden (s pripravo na predznanstveno nalogo (layout)

6.-8. razred: Informatika – 2 uri na teden kot izbirni obvezni predmet
se lahko izbere kot predmet pri maturi

PDF449 KB