Dr. prof. Ana Petek (1919-2018)

Učiteljica kemije in biologije in pionirka Slovenske gimnazije

  • Slika 1:
  • Slika 2:
  • Slika 3:
  • Slika 4:
  • Slika 5:
  • Slika 6:
  • Slika 7: Naravoslovje 2018-19 - zadnja platnica

    Naravoslovje 2018-19 - zadnja platnica

Višja študijska svetnica dr. Ana Petek se je rodila 5. svečana 1919 v Celju, njen dom pa je bil v Velikovcu. Od leta 1957 do svoje upokojitve leta 1979 je poučevala na Slovenski gimnaziji kemijo in biologijo. V učencih je vzbujala ljubezen do narave in jih tako oblikovala v dobre člane človeške družbe. Od prvega dne obstoja Slovenske gimnazije je pomagala izgrajevati njeno duhovno ponudbo. Dr. Ana Petek je bila zgled ženske izobraženke, ki je samostojno oblikovala svoje življenje in to do visoke starosti. Kot pedagoginja je dejansko bila to kar beseda pomeni: spremljevalka, voditeljica otrok in mladine na področju naravoslovja.
Zadnja leta je stanovala v domu za ostarele v Sinči vasi. Tik pred 100-letnico so jo v petek, 3. avgusta 2018, skupno s številnimi bivšimi učenci in kolegi pospremili k zadnjemu zemeljskemu počitku na pokopališče v Šentrupertu pri Velikovcu. Vsem učenkam in učencem bo ostala v hvaležnem spominu.

Od šolskega leta 2019/20 naprej pa imamo ob realni gimnaziji na višji stopnji še ponudbo naravoslovnega razreda tudi na nižji stopnji. Naravoslovni razred smo poimenovali po Ani Petek, pionirki Slovenske gimnazije, ki je bistveno sooblikovala našo šolo. Vedno ji je bila draga naša mladina, narodna skupnost in naravoslovje..

Več o njej lahko preberete v naslednjih datotekah:

PDF836 KB
PDF769 KB
PDF905 KB
PDF908 KB