Delavnica z Mirkom Mallejem, 2016

Kreativna slikarska delavnica s pripovedovanjem zgodb z Bližnjega vzhoda

  • Slika 1: Pri ustvarjanju leporella, © Tea Vidmar

    Pri ustvarjanju leporella, © Tea Vidmar

  • Slika 2: Performarki Polona Prosen inTea Vidmar, © Tatjana Koncilia

    Performarki Polona Prosen inTea Vidmar, © Tatjana Koncilia

  • Slika 3: Slikarska delavnica z Mirkom Mallejem, © Tea Vidmar

    Slikarska delavnica z Mirkom Mallejem, © Tea Vidmar

13. in 14. oktobra 2016 se je dijakinjam in dijakom drugih in tretjih razredov, ki se zanimajo za slikarsko ustvarjenje, ponudila posebna delavnica z umetnikom Mirkom Mallejem ter performarkama Polono Prosen in Teo Vidmar. 

Delavnica je povezovala pripovedovanje zgodb in slikarsko ustvarjenje. Otroci so v urah z umtenikom izdelali vsak svoj leporello (majhno knjigo v obliki zloženega papirja s platnicama), v katerega so lahko narisali ali napisali zgodbo po želji. Navdih za te zgodbe so bila pripovedovanja Polone Prosen in Tee Vidmar, ki sta za dijakinje in dijake na privlačen način uprizorili zgodbe z Bližnjega vzhoda, ki govorijo o modrosti življenja, veri, socialnih razmerah, ljubezni in prijateljstvu.

Leporello so otroci izdelali s pomočjo risarske tehnike "praskanke", pri kateri nastane slika na osnovi odbijanja mastne voščene barve od vodenega črnila. Pisani, z voščenkami debelo preslikani papir so premazali s tušem. Ko se je ta posušil, so izpraskali tuš s površine, da se je prikazala skrita barva. Ta papir so večkrat prepognili, nato pa pripravili platnice, ki so jih po želji poslikali. Platnice so zalimali na konce prepognjenega papirja in tako je nastal leporello.

Tatjana Koncilia

Koordinacija: šolska knjižničarka Tatjana Koncilia