Predznanstvena naloga (PZN)

Predznanstvena naloga – prvi steber nove mature od 2014/15

3 deli: pisna naloga – prezentacija – diskusija

v učnem jeziku (= v slovenščini) ali – glede na temo in po dogovoru z mentorico/mentorjem – v živem tujem jeziku (angl., ital., ruš., ...)

v 7. razredu:

  • 1. semester: določitev teme – zapis pričakovanega --> 1. mentorski pogovor
  • 2. semester: oddati temo preko internetnega portala DŠS – odobritev ali dodatni rok do konca aprila

v 8. razredu: --> kontinuirano spremstvo

  • 1. semester: pisanje naloge
  • 2. semester: oddajni rok: začetek 2. semestra – mentor/ica opiše nalogo --> 2. mentorski pogovor – prezentacija in diskusija (termin določi DŠS) – ocena

vsebina: ni nujno dodeljena kakemu predmetu – dokazuje obširne kompetence v mišljenju in metodi (zmožnost pisanja in oblikovanja besedila – zmožnost rabe metod in organiziranja – zmožnost (se) informirati – medijska zmožnost – zmožnost prezentiranja in razpravljanja) – tema je primerna obsegu – jasno raziskovalno vprašanje

deli predznanstvene naloge: naslovnica – abstract (= v nemščini ali angleščini) – (predgovor) – kazalo – uvod – glavni del – zaključek – seznam literature – (dodatki) – izjava. V prilogi: spremni delovni protokol učenke/učenca, profesorice/profesorja (pri izpitnem protokolu)

načini in obseg: obdelava literature ali empirično delo – ev. v skupini (ob ohranitvi samostojnega deleža); do 40.000 znakov; od tega abstract 1.000-1.500 znakov

ocena: oddaja 2 izvodov in elektronske verzije – opis dela brez ocene – mentorski pogovor kot bilanca in priprava na prezentacijo in diskusijo – pisno delo, prezentacija in diskusija so celota, zato celostna ocena komisije po največ 15-minutni prezentaciji in diskusiji

nova dodelitev teme ob negativni oceni v 14 dneh – sporočilo v 7 dneh; pozitivna ocena ostane tudi ob negativnih drugih delih mature

 

 dr. Miha Vrbinc

LINKWEB
PDF254 KB
MS-WORD21 KB
MS-WORD17 KB
MS-WORD35 KB