Novi zrelostni izpit

Standardizirani zrelostni in diplomski izpit (skrajšano besedilo informacijske strani BIFIE-ja – www.bifie.at/srdp)

  • Slika 1: Zrelostni izpit - Model treh stebrov na Slovenski gimnaziji - nemško

    Zrelostni izpit - Model treh stebrov na Slovenski gimnaziji - nemško

  • Slika 2: Zrelostni izpit - Model treh stebrov na Slovenski gimnaziji

    Zrelostni izpit - Model treh stebrov na Slovenski gimnaziji

Z vseavstrijsko izpeljavo novega zrelostnega in diplomskega izpita na splošnoizobraževalnih višjih šolah – SVŠ (2014/15) in poklicnoizobraževalnih višjih šolah – PVŠ (2015/16) se poveže nekaj najbolj bistvenih novosti, ki so se uresničevale oz. vpeljale v bližnji preteklosti za izboljšanje in posodabljanje avstrijskega izobraževalnega sistema.

Odredbe o zaključnih izpitih na SVŠ, PVŠ in učnih zavodih, ki so stopile v veljavo s 30. 5. 2012, predvidevajo tri samostojna delna področja („model treh stebrov“), to so:

  • predznanstvena naloga – PZN na SVŠ oz. diplomska naloga, ki nastaja v timu, na PVŠ, in njena prezentacija
  • tri ali štiri (pisne) klavzure, od tega v standardizirani obliki: nemščina, hrvaščina, slovenščina, madžarščina (učni jezik), matematika (SVŠ) oz. uporabnostna matematika (SVŠ), angleščina, francoščina, italijanščina, španščina, grščina in latinščina
  • dva ustna izpita ali trije ustni izpiti

Teme oz. naloge predznanstvene naloge (SVŠ) ali diplomske naloge (PVŠ) in ustnih izpitov se določajo kot doslej na šolah. Tako lahko pospešujemo individualne interese in talente učenk in učencev in upoštevamo težišča posameznih šol. Pri klavzurah se uporabljajo standardizirane izpitne naloge v zgoraj navedenih predmetih. Naloge drugih klavzurnih predmetov se določijo kot doslej na ravni šole.

LINKWEB
LINKWEB