Projekt Kugy

Informacije o projeku Kugy

Projektna skupina Kugy ima dva temeljna namena.
Prvi je odgovorno ravnanje z letnimi prispevki staršev. S tako pridobljenimi finančnimi sredstvi se vsako
šolsko leto v Kugyjevem izobraževalnem programu podprejo raznolike ponudbe za učence in učenke.

Druga poglavitna naloga je soudeležba pri načrtovanju in oblikovanju programa kot takšnega, ki ima vsako leto drugo jezikovno težišče. V sodelovanju z zastopniki in zastopnicami staršev, z ravnateljstvom in učiteljskim zborom si projektna skupina prizadeva za kakovostne izobraževalne ponudbe za Kugyjeve razrede.

Kugyjev Prispevek:  AT23 3910 0005 0006 0764      BIC: VSGKAT2K
€ 200,- za 1 otroka
€ 385,- za 2 otroka
€ 565,- za 3 otroka

Zastopnika staršev za sekcijo Kugy sta Reinhard Schinner in Aleksandra Fotivec. 

Sekcijo Kugy lahko kontaktirate na elektronski naslov: projektkugy@gmail.com

MS-WORD17 KB
PDF490 KB