Podpora za učenke in učence

Podpora za učenke/učence pripada za obiskovanje srednje ali višje šole od 10. šolske stopnje,
podpora za dom pa že od 9. šolske stopnje.

Po zakonski noveli 2013 je to socialna podpora za družine z nizkimi dohodki in zatorej ni več vezana na
šolski uspeh. Za samohranilke/samohranilce je starostna meja zvišana na 35 let.

O podpori se lahko informirate na spletni strani www.schuelerbeihilfen.at. Formularje za prošnjo dobite
v tajništvu. Rok za oddajo je 31. 12. tekočega šolskega leta (kasneje pride do krajšanja podpore).

LINKWEB
LINKWEB